REGULAMIN

ZAKRES USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW PLACÓWKI CAŁODOBOWEJ OPIEKI „CUDOWNY PORANEK”

Placówka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodnie z ustawą oraz w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób przebywających w placówce.

Zakres usług domowych świadczonych przez placówkę opiekuńczo-leczniczą obejmuje w szczególności usługi zapewniające:

 • Pobyt w środowisku i w budynku bez barier architektonicznych, w pojedynkę lub pokoje dwuosobowe z łazienką,
 • Wyżywienie w formie 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad i kolacja) z możliwością wyboru posiłku dietetycznego wskazanego przez lekarza. Podstawowe artykuły spożywcze i napoje są dostępne przez całą dobę,
 • Utrzymywanie ośrodka opieki w czystości.

Zakres usług świadczonych przez placówkę obejmuje w szczególności usługi takie jak:

 • Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, w razie potrzeby przy ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpieli;
 • Opieka pielęgniarska, w tym opieka w czasie choroby,
 • Dbałość o higienę,
 • Niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 • Kontakt z otoczeniem.

 

Zakres usług wsparcia świadczonych przez placówkę obejmuje w szczególności usługi w postaci:

 • Organizacja czasu wolnego mieszkańców,
 • Pomoc w zakupie odzieży i obuwia,
 • Opiekę w przypadku choroby i pomoc w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych,
 • Tworzenie warunków do rozwoju osobistego,
 • Zapewnienie poszanowania praw pensjonariuszy oraz dostępności informacji na temat tych praw,
 • Sprawne załatwianie wniosków, potrzeb, skarg i próśb mieszkańców,
 • Organizowanie wakacji.

 

Placówka ponosi standardowe wydatki na niezbędne usługi opiekuńcze dla pensjonariusza, z wyjątkiem:

 • Płatnik ponosi dodatkowe koszty związane z zakupem leków,
 • Placówka opieki zbiera faktury za leki zakupione dla pensjonariusza oraz wszelkie recepty medyczne,
 • Płatnik ma prawo zażądać rachunków za konkretny miesiąc rozliczeniowy. Strona za każdy zaległy miesiąc kwota zostanie przelana na rachunek bieżący.

Zakres usług świadczonych przez placówkę opiekuńczo-leczniczą ustala się z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców.

ZASADY ORGANIZACJI POBYTU W PLACÓWCE

Szczegółowy system organizacji pobytu w placówce zawarty jest w regulaminie, który jest dostępny dla mieszkańców w recepcji placówki

W szczególności, pensjonariusze mają prawo do:

 • Poszanowania godności osobistej,
 • Wolności słowa i wyznania,
 • Nienaruszalności spraw prywatnych, tajemnicy korespondencji,
 • Poczucia bezpieczeństwa,
 • Samodzielności w podejmowaniu decyzji – związana ze stopniem własnej sprawności psychofizycznej.
 • Możliwości rozwoju osobistego,
 • Swobodnego kontaktu i integracji z rodziną i przyjaciółmi.

 

Dostęp do opieki medycznej dla mieszkańców obejmuje:

 • Regularne konsultacje z lekarzem, który jest dostępny co najmniej raz w tygodniu w pomieszczeniach placówki.
 • Przyjmowanie leków i innych środków farmakologicznych przepisanych przez lekarza.
 • Wykonywanie zabiegów zaleconych przez lekarza na terenie ośrodka opieki
 • Korzystanie z zabiegów w gabinetach rehabilitacyjnych placówki.
 • Stawianie własnych wymagań dotyczących pobytu w placówce.

PRZYJMOWANIE PENSJONARIUSZY W PLACÓWCE

Nowi pensjonariusze są kierowani do ośrodka opieki na podstawie umowy z klientem.

Nowi mieszkańcy są przyjmowani w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami w poszczególnych terminach w ciągu całego roku kalendarzowego.

Nowo przyjęci mieszkańcy są zapoznawani z przepisami obowiązującymi w placówce.

W ciągu 14 dni od przybycia do ośrodka opieki pensjonariusz poddawany jest konsultacjom lekarskim.

Pensjonariusz wypełnia formularz rejestracyjny, który jest podstawą do pierwszej konsultacji lekarskiej.